­

Aanvraag lidmaatschap Hollandse Bulldoggen Club

Lidmaatschap*

Invalid Input

Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschap van het lopende jaar en het volledige bedrag voor het komende jaar.

*
Ongeldige invoer

Voorletter(s)
Invalid Input

Naam*
Invalid Input

Adres*
Invalid Input

Postcode*
Invalid Input

Woonplaats*
Invalid Input

Land*
Invalid Input

E-mail*
Invalid Input

Telefoon*
Invalid Input

Geboorte datum:*
-- Ongeldige invoer

Administratiekosten*
Invalid Input

éénmalige administratiekosten geldt voor het eerst betalende lid.

Land
Invalid Input

Leden wonend in het buitenland word jaarlijks €5,00 in rekening gebracht voor het versturen van het clubblad.

Akkoord*
Invalid Input

Verklaart hierbij als lid / gezinslid te willen worden beschouwd van de Hollandse Bulldoggen
Club en daarmee de rechten en plichten te aanvaarden zoals in de statuten en het huishoudelijk
reglement bepaald, waaronder het betalen van contributie en eenmalig entreegeld verbonden
aan het lidmaatschap.

Totaal
0.00 EUR

betaalkeuze

                

IBAN*
Ongeldige invoer

(Ter controle van de overschrijving)

Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen. Men ontvangt hiervan geen apart bericht.

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0