­


Tenminste vier evenementen staan elk jaar op het programma van de evenementencommissie.

Nieuwjaarsreceptie
In het begin van het jaar, meestal op de eerste zondag na Nieuwjaar, is er de Nieuwjaarsreceptie en tevens de Bulldog van het Jaar Show. De Franse Bulldoggen die in het voorafgaande jaar minimaal één keer beste reu of teef geworden zijn en daarmee een kampioenschapspunt(en) ofwel CAC('s) behaald hebben op een Nederlandse CAC (-CACIB) tentoonstelling, zijn gekwalificeerd voor deelname aan onze Franse Bulldog van het jaar Show. Ook de reservewinnaars van de Kampioensclubmatch worden gekwalificeerd.

Voor de keuring worden drie keurmeesters uitgenodigd, welke onafhankelijk van elkaar hun favoriete reu en teef aanwijzen. Indien men allen dezelfde hond aanwijst is de winnaar bekend. Indien er twee of zelfs drie honden worden aangewezen, dan worden deze bekend gemaakt. Als een hond twee stemmen heeft is die ook automatisch de Bulldog van het Jaar. Als er drie honden worden aangewezen, dan worden deze bekend gemaakt. Vervolgens worden ze gelijktijdig door de drie keurmeesters geplaatst; de hond met de hoogste plaatsing mag dan deze mooie titel dragen. Indien er nog geen overeenstemming is, dan wordt aan een vierde keurmeester gevraagd tot een beslissing te komen.


Kampioenschapsclubmatch
In het voorjaar, rond april, vindt de Kampioenschapsclubmatch plaats. Dan komen vele liefhebbers uit Nederland, maar ook uit verschillende landen van heel Europa, om daaraan deel te nemen. Maar velen ondernemen een lange reis alleen maar om te komen kijken en op dit jaarlijkse evenement aanwezig te zijn en vrienden van heinde en ver te ontmoeten.

De H.B.C. heeft een goede reputatie opgebouwd wat betreft de organisatie van de tentoonstellingen en het aantal inschrijvingen is steeds weer erg hoog. Topkeurmeesters uit eigen land, maar ook rasspecialisten - keurmeesters uit de hele wereld worden uitgenodigd en vinden het een bijzondere eer om op onze Nederlandse clubmatch te mogen keuren. Een roulatiesysteem is opgezet om een evenwicht te vinden tussen het keuren door binnen- en buitenlandse keurmeesters. De beste reu en teef krijgen maar liefst twee CAC's en de reserve reu en teef winnen elk een CAC.

Jongehondendag
In of rond de maand september wordt de Jongehondendag georganiseerd. Vol trots tonen op dit evenement de nieuwe eigenaren van de jonge Franse Bulletjes hun aanwinst en zij komen op deze dag in contact met soortgenoten en andere leden van onze vereniging. Ook de fokkers willen hun fokproducten graag aan de wereld laten zien en vergelijken met de fokresultaten van collega's. Voor deze gelegenheid worden twee gerenommeerde fokkers/foksters van onze vereniging uitgenodigd om de honden te keuren. Fokkers zijn immers bij uitstek degenen, die een jonge hond moeten kunnen beoordelen; zij maken als geen ander de honden mee vanaf de geboorte en gedurende de hele weg naar volwassenheid. Het aantal inschrijvingen loopt vaak tegen de honderd en voor de echte liefhebber is de aanblik van zoveel prachtige jonge Franse Bulletjes een streling voor het oog.

Clubmatch
Later in het jaar, in de maand november, vindt de gewone clubmatch plaats. Eenvoudiger van opzet dan de grote kampioenschapsclubmatch maar daarom niet minder aantrekkelijk voor exposanten en toeschouwers. Aspirant-keurmeesters worden uitgenodigd om hun kunnen te tonen en zo ervaring op te doen om straks met goed gevolg het officiële examen te kunnen afleggen. Voor nieuwbakken exposanten de gelegenheid eens mee te maken hoe het er op een grote tentoonstelling aan toegaat. Na afloop van de georganiseerde tentoonstellingen geeft de vereniging als regel de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog een tijdje genoeglijk samen te zijn.

Bullendag
Het nieuwste evenement binnen de H.B.C. is onze "Bullendag". Na eerst een gezellige wandeling te hebben gehad met onze bulletjes, volgt er een middag met veel aandacht aan het ras, gezondheid, behendigheid, gehoorzaamheid en nog veel meer...... Ieder lid is welkom om met z’n bulletje mee te doen, of hij nu een stamboom heeft of niet. De dag wordt traditioneel afgesloten met een gezellige barbecue.

Top

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2017 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0