­


Het doel van onze vereninging is:
- Zich zonder winstoogmerk inzetten voor het instandhouden en het verbeteren van de raszuivere Franse Bulldog volgens de officiële rasstandaard.
- De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de Franse Bulldog in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken
  binnen dit ras in het bijzonder.
- Het bevorderingen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Franse Bulldog.


Wij proberen dit doel te bereiken door:
- Het maken van afspraken, zoals vastgelegd in de erecode.

- De kwaliteit en de gezondheid van het ras kritisch te bekijken en wanneer nodig deskundige hulp in te roepen.
- Deskundig advies te verstrekken over eventuele gezondheidsproblemen.

- Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden van, het fokken van en opvoeden van de Franse Bulldog.
- Het houden van vergaderingen. 
- Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen voor fokkers en liefhebbers.
- Het organiseren van exposities. 
- Het uitgeven van een clubblad.

- Het streven naar deelname aan overleg binnen de georganiseerde kynologie. 
- Al het geen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en 
  wettige besluiten
van de Raad van Beheer.

Top

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0