­

De Raad van Beheer heeft hard gewerkt aan de applicatie die het mogelijk maakt de kampioenschapsdiploma’s voor exposanten online beschikbaar te stellen. De FCI bevestigd de Internationale kampioenschapsdiploma’s al geruime tijd op deze wijze.
De verwachting was dat deze applicatie aan het eind van deze zomer online zou zijn maar we zijn verheugd te kunnen melden dat de digitale kampioenschapsdiploma’s al vanaf Dog show De Baronie (4 en 5 juni 2016 Tilburg) beschikbaar zijn!

wds2018

pdfInformatie_WDS2018.pdf


 

Onderstaande reglementen zijn bedoeld om ter goedkeuring te worden voorgelegd op de ALV van de H.B.C. op 25 juni 2016, zoals vermeld in de agenda, die kunt u vinden in de eerste uitgave van het BulleBulletin van 2016.

De statuten stellen dat indien er geen twee derde van het leden aantal op de vergadering aanwezig zijn er binnen 4 weken een nieuwe vergadering moet worden uitgeschreven om de Statuten en het Huishoudelijk reglement goed te keuren.
Indien er geen twee derde aanwezig is, zal er direct na de reguliere Algemene Leden Vergadering op 25 juni 2016 een Bijzondere Leden vergadering worden gehouden met als agenda:
1.    Opening, welkom
2.    Vaststellen statuten
3.    Vaststellen Huishoudelijk Reglement
4.    Sluiting

pdfformat_VFR_HBC_voorstel_ALV_2016.pdf
pdfHuishoudelijk_reglement_van_de_HBC_voorstel_ALV_2016.pdf
pdfStatuten_van_de_HBC_voorstel_ALV_2016.pdf


Sinds 1 februari  2016 zijn Franse Bulldoggen met de niet erkende kleuren blauw, blue merle, chocoladebruin en black & tan niet meer inzetbaar voor de fokkerij. Dit komt voort uit een convenant dat de Raad van Beheer met de Hollandse Bulldoggen Club en de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland heeft afgesloten.Logo Lid van RvB Horizontaal RGB Diap

De genoemde kleuren komen in principe niet voor bij de Franse Bulldog en er is een vermoeden dat deze gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Door het afsluiten van dit convenant voorkomen we dat er gefokt wordt op een modekleur en dat de honden daardoor mogelijk gezondheidsproblemen ontwikkelen. Om de maatregel in het convenant ook daadwerkelijk uit te voeren, gaat de Raad van Beheer de kleuren van de reu en teef bij de dekaangifte vanaf 1 februari 2016 controleren.

Bron: raad van beheer


Trudy fokte met de kennelnaam : VAN HET BOLLE KUPKE

Screenshot 2016 01 16 22 11 53 1

 Flyer Franse Bulldog van het Jaarshow 2015


Het einde van 2015 is weer in zicht, wat in houdt dat alle CAC-Winnaars van 2015 weer kunnen gaan strijden voor de titel “Franse bulldog van het Jaar” tijdens de nieuwjaarsreceptie op 17 januari 2016 De crème de la crème van de bulletjes gaan strijden voor de prachtige titel “Bulldog van het Jaar 2015”, hiervoor worden alle CAC Winnaars van
2015 persoonlijk uitgenodigd door de H.B.C.Voor leden van de H.B.C. zal dit evenement gratis zijn, voor niet leden van de H.B.C. zal er een inschrijfbedrag van € 17,50 worden gevraagd.
U bent allen van harte welkom om alle prachtige bulletjes aan te moedigen  en een hapje en een drankje te komen doen, waar we natuurlijk met zijn allen het glas heffen op weer een goed, gelukkig en gezond 2016.
Wij zien u allen graag op de 17e januari.

Tot ziens,
Het bestuur – H.B.C.


­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0