­

 

Onderzoek ministerie: Rasvereniging voor Franse Bulldoggen voert al jaren een beleid gericht op gezondheid.

Het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is gestart naar de gezondheidsproblemen van drie hondenrassen, heeft onder andere de gezondheidsproblemen bij Franse Bulldog bekeken.
De Rasvereniging heeft haar volle medewerking aan het onderzoek verleent. In het onderzoek wordt bevestigd dat de officiële Rasvereniging voor Franse Bulldoggen, de Hollandse Bulldoggen Club, in haar fokbeleid al goede maatregelen getroffen heeft voor het terugdringen van de in het onderzoek aangetoonde aandoeningen.

De Hollandse Bulldoggen Club voert al jaren een fokbeleid gericht op gezondheid

Al jaren heeft de Hollandse Bulldoggen Club in haar doelstellingen de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder staan.
De Hollandse Bulldoggen Club geeft al geruime tijd richting aan de fokkerij door regels te stellen, door een code op te stellen, waaraan de door de rasvereniging erkende fokkers aan moeten voldoen.
De fokdieren die door de rasvereniging erkende fokkers kunnen worden ingezet dienen een screening te ondergaan. Deze screening houdt in dat de honden door een dierenarts worden onderzocht op Patella Luxatie (knie afwijking) en wordt zowel voor en na een inspanning (looptest) de ademhaling beoordeeld en het hart beluisterd om zo honden met een afwijking uit te sluiten.
Daarnaast dienen de honden aan andere voorwaarden te voldoen, zoals het bereiken van een bepaalde leeftijd alvorens ingezet te kunnen worden voor de fokkerij.
Al deze maatregelen staan vermeld in het met de Raad van Beheer enerzijds en de door de rasvereniging erkende fokkers anderzijds overeengekomen Verenigings Fok Reglement.
De Hollandse Bulldoggen Club probeert op een dergelijke manier te sturen, om zodoende haar doelstelling na te streven.

Honden zonder stamboom, buiten de rasvereniging om gefokt, bepalen het beeld.

Echter uit het onderzoek in opdracht van het Ministerie blijkt dat het beeld van de gezondheid van de hondenrassen wordt bepaald door niet-rashonden zonder stamboom. Deze honden worden door dierenartsen wel genoemd als rasdier. Van de onderzochte Franse Bulldoggen blijkt maar 12 % een stamboom te hebben. De rasvereniging heeft in samenwerking met de onderzoekster bekeken of de honden met stamboom die in het onderzoek betrokken waren, volgens de regels van de rasvereniging gefokt zijn; een significant klein aantal honden met gezondheidsproblemen zijn afkomstig van fokkers die zie geconformeerd hebben aan de fok regels van de vereniging. 

Te nemen maatregelen:

De Rasvereniging voor de Franse Bulldog kan met haar leden tot maatregelen komen die kunnen leiden tot een verbetering van de gezondheid van dit mooie ras, maar heeft geen invloed op de fokkerij buiten de vereniging om en zeker niet op de ongeorganiseerde fokkerij die zonder stamboom fokt.
De vereniging staat open om haar fokbeleid verder te verbeteren en, indien daar gerichte aanwijzingen voor zijn, de regels verder aan te passen.
De Hollandse Bulldoggen Club is van mening dat een goede voorlichting één van de maatregelen kan zijn om de consument van impuls aankopen te weerhouden. Dit werd reeds gesteld in een eerder onderzoek dat in opdracht van het ministerie van EZ werd uitgevoerd, “liefde maakt blind”.
De Ras vereniging voor Franse bulldoggen heeft in het licht van boven gestelde op “marktplaats” een advertentie geplaats, waar de consumenten wordt gewezen op de gevaren om zo maar een Franse Bulldog te kopen.De Hollandse Bulldoggen Club wil graag meedenken, hoe ook de niet georganiseerde fokkerij zich gaat richten op het fokken van gezondere honden.

 ---------------------------------------------

VOOR DE REDACTIE:

De Hollandse Bulldoggen Club verleent medewerking aan verzoeken voor telefonische of persoonlijke interviews na een verzoek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overname van dit artikel of gedeelten hiervan is slechts toegestaan met bronvermelding en verwijzing naar het totale artikel ( http://www.hbc-fransebulldog.nl )

 

 

 

 

Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers :

Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups vanaf 1 juni 2014

 

Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.

Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen.
Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.

De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dek aangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.
Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt.
Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Gezondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten.

Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. De meest voorkomende vragen en antwoorden staan vermeld op de website van de Raad van Beheer.

 

Voor meer informatie ga naar www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

 

Elk jaar is dit een uniek evenement, waar de beste Franse Bulldoggen van het afgelopen jaar te zien zijn.
Dit bijzondere evenement vindt plaats op zondag 12 januari 2014 in een luxe nieuwe locatie namelijk:  
Hotel 's-Hertogenbosch-Vught”  Bosscheweg 2 - 5261 AA Vught.

Zoals gewoonlijk zal deze show - georganiseerd door de H.B.C. - gecombineerd worden met de nieuwjaarsreceptie. We zullen de receptie openen met een heerlijk glas bubbels, zodat we kunnen toosten op de prachtige Franse Bulldoggen die gekwalificeerd zijn voor de Franse Bulldog van het Jaar verkiezing en natuurlijk op een gezond, gelukkig en een spectaculair 2014.
Aanvang Nieuwjaarsreceptie is om 14.00u.

Wie worden er gekwalificeerd?
De Franse Bulldoggen die in het jaar 2013 minimaal één keer Beste Reu of Teef geworden zijn en daarmee een kampioenschapspunt(en) ofwel CAC('s) behaald hebben op een Nederlandse CAC/CACIB tentoonstelling, zijn gekwalificeerd voor deelname. Ook de reservewinnaars van de Kampioensclubmatch zijn gekwalificeerd.
Daarnaast zijn voor het eerst ook de Beste Reu en Teef van de Clubmatch van de HBC gekwalificeerd.

Deze Franse Bulldoggen zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Samenvatting procedure "keuring Franse Bulldog van het Jaar Show":
1. De drie aangestelde keurmeesters plaatsen onafhankelijk van elkaar, op schrift, de naar hun mening beste honden. De keurmeester geeft de honden hierbij punten; de beste hond 1, de tweede 2, de derde 3 enz. De uitslag wordt niet bekend gemaakt maar schriftelijk ingeleverd bij het bestuur.
2. De door de keurmeesters opgestelde plaatsingen worden door het bestuur opgeteld. Indien hieruit geen directe winnaar voortvloeit, vindt een tweede ronde plaats. De keuring geschiedt op dezelfde manier als in de eerste ronde met dien verstande dat nu alleen de drie best gekwalificeerde honden worden gekeurd. Doet de uitzonderlijke situatie zich voor dat hieruit nog geen winnaar kan worden aangewezen dan wordt een vierde keurmeester gevraagd zijn oordeel te geven.

De drie keurmeesters die deze bijzondere show zullen keuren:

Mevr. A. Th. Stuifbergen-Hoetjes
Dhr. D.J. Baars
Dhr. Drs. H.O. Hoenderken

 

 

Franse Bulldog van het Jaar show 2013:

   
 

De gekwalificeerde reuen:

   

1

Amadors Gem Jungle Fever

2

Beau Mystique's Ycaris

3

Bon Bon van Fivelzight

4

Chagall la Riches

5

Daulokke’s Sartre le Royal

6

Lou de Bullensteeg

7

Fantastic Fellow's Galileo Galilei

8

Frabull Tinchy Stryder Of Rozeldogue

9

Jupiler du Sourire Doux

10

Loco Loco de la Parure

11

Lorenzo el Fuerte

12

Maximo de la Virreyna

13

Montana of Molly’s Home

14

Tarra's Abico

15

Tarra's Bonfire

   
 

De gekwalificeerde teven:

   

16

A´Vigdors Beyonce

17

Amadors Gem isn't she Lovely

18

Candice van de mestreechteneerkes

19

Eileen Benthe van Tolido's Garden

20

Guess v. Moezel's Oever

21

Jarretelle de la Parure

22

Juna d' Allegra Nobile

23

Precious Pandora of Marosc Charm

24

Store Linde’s Oselina le Monde

25

Tina D'Magamurc

26

Yenti van Wilcora

 

Graag wil ik iedereen, ook namens Wilco en Cora, bedanken voor het medeleven en de belangstelling die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van Will.

Wij hebben het erg gewaardeerd.

 

Roos Schuurman

 

 

Beste leden,

Zaterdag heeft ons het bericht bereikt dat ons lid, oud secretaris en oud-voorziiter a.i. Will Schuurman op vrijdag 18 october is overleden.
Will was zoals je dat kunt zeggen een echte HBC-er; in hart en nieren.

Vele jaren heeft hij functies bekleed binnen het bestuur van de Hollandse Bulldoggen Club.
Jaren was hij secretaris van onze vereniging en nog niet zo heel lang geleden voelde hij, ondanks dat zijn gezondheid niet al te best was, zich geroepen om de vereniging en het toenmalige , onvoltallige bestuur te helpen door zich beschikbaar te stellen als voorzitter a.i.
Hij was een man die altijd een positieve benadering had en het aan het hart ging als het de H.B.C. niet goed ging.
Iemand die ook zijn waardering uitsprak als anderen zich inzette voor de vereniging.
Hij zette zich in voor de bulldoggen, zowel Franse als Engelse en met succes fokte hij samen met Roos beide rassen onder de kennelnaam "Wilcora".

Het was zijn leven.

Op elk evenement van onze vereniging zat hij samen met zijn Roos aan de ring om de keuringen te volgen.
Op Algemene Leden Vergaderingen van "zijn" H.B.C. was hij aanwezig en had hij een positieve inbreng.
Persoonlijk vond ik het altijd fijn om Will weer te zien, even met hem te spreken, om zijn positieve benadering en waardering te ervaren en ben hem dankbaar voor de steun die hij de Hollandse Bulldoggen Club heeft gegeven.
De Hollandse Bulldoggen Club verliest in Will één van zijn meest trouwe leden! We zullen Will missen.

Will, rust vredig!

Het bestuur a.i. wenst Roos, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Namens het bestuur a.i.

John Williams

vice voorzitter a.i.

 

De afscheidsdienst van Will is op woensdag 23 oktober om 14.30 uur in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Will in Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56 te Geldrop, op dinsdag 22 oktober van 19.00 tot 19.45 uur.

 

 

 

Stambomen Online Actief.

De Raad van Beheer heeft de afstammingsdatabase "Stambomen Online" op zijn website gepubliceerd. Op "Stambomen Online" kan men de afstamming van een rashond zoeken en weergeven van alle NHSB geregistreerde rashonden geboren vanaf 1 januari 1997.

Hier kunt u het gehele artikel lezen.

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0