­

De Stichting Dier en Recht geeft in een artikel op hun site “Rashondenwijzer” aan dat op de tentoonstelling in Amsterdam dierenartsen Franse Bulldoggen onderzocht hebben op de toestand van de neusgaten.
Het is ons en de organisatie van Hond 2017 niet bekend dat een dergelijk onderzoek heeft plaats gevonden en de vereniging roept de eigenaren van de Franse Bulldoggen, die in Amsterdam aanwezig waren en waarvan de honden onderzocht zijn, dit te melden aan het bestuur van de H.B.C.
Op de site van de, in het artikel aangehaalde, universiteit in Cambridge wordt gemeld, dat het niet zo simpel is om mogelijke ademhalingsproblemen vanaf de buitenkant van de hond te voorspellen. Hier is een meer grondig onderzoek voor nodig. Dus om een tentoonstelling te bezoeken en van een afstand te bepalen of er ademhalingsproblemen zijn is dus onzin.
In 2014 is er een incidentie-onderzoek van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren door de universiteit Utrecht gedaan, waarbij de Franse Bulldog betrokken was, waaruit bleek, dat 88 % van de Franse bulldoggen die bij de dierenartsenklinieken kwamen geen stamboom hadden. Van de 12% Fransoosjes met stamboom waren slechts 2 % gefokt door leden van de Hollandse Bulldoggen Club.
De vereniging heeft voorgesteld aan de stichting Dier & Recht om samen te werken om de “niet-georganiseerde” fokkerij, als ook de illegale import van Franse bullen aan te pakken. De stichting is hier niet toe bereid en kiest ervoor om haar pijlen te richten op de Hollandse Bulldoggen Club die slechts verantwoordelijk is voor een zeer klein gedeelte van de populatie en die haar leden reeds beperkingen oplegt in de fokkerij middels een Verenigings-Fok-Reglement.
Mensen, die geen lid zijn van de Hollandse Bulldoggen Club en fokken, zijn niet door de vereniging aan te spreken op de manier waarop zij fokken. Zo kan de vereniging alleen haar leden aanspreken, als er getracht wordt om bijvoorbeeld de “gewilde” kleuren als blauw en Blue Merle te fokken, waaraan bewezen erfelijke ziekten gekoppeld zijn. Liever zouden we samen willen werken om misstanden in de ongeorganiseerde fokkerij terug te dringen.

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0