­

Fokkersvergadering   Zaterdag 7 april 2018

Locatie:
 S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (gemeente 's-Hertogenbosch)

13:00 tot 13:30                 Ontvangst

13:30 tot ± 15:15             “Fokken van rashonden in de toekomst” door Arnold Jacques

±15:30 uur          1 Opening Fokkersvergadering
2 Ingekomen stukken
3 Informatie vanuit Kynologische zaken
4 Discussie Fokgeschiktheidsonderzoek: 
                 -  voorstel invoeren onderzoek vlgs Sleeuwijk
5 Discussie PR Franse Bulldog
6 Sluiting
>


 

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2017 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0