­

Voor onze leden bestaat de mogelijkheid om als fokker vermeld te worden op de fokkerslijst. Uw nestjes kunnen dan geplaatst worden op onze website. 

De voorwaarden hiervoor zijn:
- U bent lid van de HBC
- U heeft een bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnaam
- U heeft de reglementen van de HBC in de afgelopen twee jaar niet overtreden (niet als lid of als niet-lid)
- U dient voor de voor vermelding op de fokkerlijst een aanvraag in bij het secretariaat. Stuurt u een kopie van uw kennelregistratie mee.
- U betaalt na acceptatie door het bestuur €60,00 per jaar voor de fokkersvermelding.

De voorwaarden voor vermelding bij de pupinfo, en/of vermelding op de website:
- U bent lid van de H.B.C.
- U heeft de reglementen van de HBC in de afgelopen twee jaar niet overtreden (niet lid of als niet-lid)
- Uw nestjes zijn gefokt volgens de regels van HBC.
- U heeft dek- en geboorte aangifte van uw nestje gedaan én heeft daarbij aangegeven in aanmerking te willen komen voor de pupinfo.
  (Als u bij de geboorteaangifte geen pupinfo heeft gevraagd, kunt u naderhand alsnog eenvraag doen bij de het bestuur van de HBC)
- U staat als fokker op de fokkerslijst van de HBC..
- U bent als fokker ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de gefokte pups.

De betaling voor vermelding op de fokkerslijst kunt u zelf overmaken op onze rekening
Hollandse Bulldoggen Club 
BIC: INGBNL 2A
IBAN: NL86 INGB 0000 170453

Nadat de controle gedaan is, wordt uw nestje opgenomen in de pupinfo en/of op de website.

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0