NIEUWS

DE VOLGENDE STAP...

___________________________________________________________

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is verheugd het tekenen van de licentieovereenkomst van de ‘Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme’ voor de klinische evaluatie van het Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome bekend te maken.

De Raad van Beheer staat voor het verbeteren van de gezondheid van de rashond in het algemeen. Het tekenen van deze licentieovereenkomst is een volgende stap in het weer mogelijk maken van het fokken en registreren van brachycefale honden in Nederland.

HERVATTING VAN DE GESPREKKEN TUSSEN RAAD VAN BEHEER EN 6 ANDEREVERENIGINGEN VAN KORTSNUITIGE RASSEN...

Zes verenigingen van kortsnuitige rassen zijn met het bestuur van de Raad van Beheer overeengekomen de onderhandelingen met betrekking tot de convenanten voor de 12 kortsnuitige rassen )* weer te hervatten. Sinds 18 augustus jl. lagen de onderhandelingen hierover stil nadat het overleg op de avond daarvoor uiterst moeizaam was verlopen en daarover een kort statement op Facebook was verschenen.

LEES MEER...

___________________________________________________________

OPEN BRIEF AAN DE RAAD VAN BEHEER...

Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen...

OPEN BRIEF...

___________________________________________________________

JUISTE SNUITLENGTE BIJ DE FRANSE BULLDOG...

De lengte van de snuit is ongeveer 1/6 van de totale lengte van het hoofd. Als we dat vergelijken met de nieuwe regelgeving in Nederland, moeten we een paar dingen duidelijk maken:

De FCI rasstandaard vermeldt "... lengte van de snuit ..." en "1/6 van de totale lengte van het hoofd"...

 

LEES MEER...

___________________________________________________________

HBC KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2020

De Hollandse Bulldoggen Club nodigt u uit voor haar "Kampioenschapsclubmatch 2020"

Wanneer: Zondag 24 mei 2020

Keurmeester: Dhr. J. van Montfoort (NL)

Locatie : Hotel van der Valk - Bosscheweg 2 -  5261 AA Vught

INSCHRIJFFORMULIER

ENTRYFORM

AFGELAST

___________________________________________________________

DE KYNOLOGISCHE WERELD IS STIL...

...er is een prachtig persoon heen gegaan die voor de Franse Bulldog wereld zoveel heeft betekend.

Oud voorzitter en Erelid van de Hollandse Bulldoggen Club en gerespecteerd keurmeester all over the world en vooral oprichter van de kennel " de la Parure" wat in de hele wereld een groot begrip is.

Rust zacht je zal gemist worden.
Victor Alexander van Raamsdonk
De wereld is een prachtig mens armer.

___________________________________________________________

14-12-2019

ONBEKENDE ZIEKTE IN NOORWEGEN...

De Raad van beheer meld ons het volgende...

De Noorse Kennel Club meldt dat er een nog onbekende ziekte in Noorwegen heerst, waaraan meerdere honden zijn overleden. De Noorse Kennel Club adviseert haar leden om alle evenementen met honden het komend weekeind te annuleren. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.

lees meer op de website van...

___________________________________________________________

VERANTWOORD FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDENRASSEN IN NEDERLAND

Recent is het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met daarin handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland.

De Raad van Beheer ondersteunt de Minister in het stellen van regels voor de fok van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer speelt een controlerende rol in de fokkerij van stamboomhonden in Nederland en neemt daarom haar verantwoordelijkheid, zoals o.a. verwoord in FairFok, en gaat aanvullende eisen stellen aan het registeren en aanvragen van stambomen voor de betreffende rassen.

Fokkers zullen in het vervolg duidelijk moeten aantonen dat de voor het fokken gebruikte ouderdieren vrij zijn van problemen gerelateerd aan het uiterlijk, om zo te garanderen dat alleen gezonde honden worden ingezet. Verder zullen raskruisingen en het aankeuren van honden als instrumenten worden ingezet om structureel de lengte van de snuit in deze rassen te vergroten.

De Raad van Beheer verzoekt om een uitzondering voor de stamboomhondenfokkerij om honden die gezond zijn, maar toch een CFR < 0.3 hebben, onder voorwaarden in te zetten voor het fokken. De Raad van Beheer zal alleen stambomen afgeven als de ouderdieren aan de gestelde voorwaarden voldoen.

  • Conditietest: goede conditie, geen abnormale ademgeluiden en goede temperatuurregulatie. De test moet worden uitgevoerd voordat de hond wordt ingezet voor het fokken en herhaald worden wanneer de hond na het derde levensjaar nog ingezet gaat worden.
  •  ECVO oogonderzoek: geen oogaandoeningen gerelateerd aan brachycephalie.
  • Dierenartskeuring: algemeen onderzoek op fokgeschiktheid, geen obesitas, geen uitpuilende ogen, geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten en beoordeling van de relatieve snuitlengte, halsomtrek en borstomvang.

Internationaal is er veel aandacht voor de problemen die voorkomen bij de kortsnuitige hondenrassen. De Raad van Beheer heeft zich in diverse internationale gremia uitgesproken over de problemen. Een gedragsverandering bij alle stakeholders naar een normaalbeeld met minder extreme korte snuiten is nodig en de Raad van Beheer zal zich daar nationaal en internationaal voor inzetten.

De regelgeving van de overheid richt zich uitsluitend op de Nederlandse fokkers. Voor de fokkers van stamboomhonden neemt de Raad van Beheer haar verantwoordelijkheid. De import van kortsnuitige honden wordt door de regelgeving van de overheid niet gereguleerd. Het risico is zeer groot dat het aanbod van deze kortsnuitige honden zal verschuiven naar buitenlandse fokkers en handelaren welke niet gehinderd worden door enige regelgeving. De gezondheid en het welzijn van de kortsnuitige honden in Nederland verbetert daardoor niet. Hiermee loopt de regelgeving gevaar een tegengesteld effect te creëren en dat is juist wat de overheid en de georganiseerde kynologie willen vermijden.

Door samen te werken als overheid en wetenschappers, fokkers, rasverenigingen, dierenartsen, maar ook met internationale stakeholders is het mogelijk het verschil te maken voor kortsnuitige honden.

We hebben hetzelfde doel:  Een gezonde en sociale hond.

In de bijlage treft u het volledige plan ter inzage aan.

Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Gabri Kolster

Portefeuilehouder Fokkerij Raad van Beheer

LEES / DOWNLOAD

___________________________________________________________

VOLLEDIG FOKBEGELEIDINGSPLAN KORTSNUITIGE STAMBOOMHONDEN

NOTULEN LEDENVERGADERING 22-06-2019

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 22 juni 2019 zijn op te vragen bij het secretariaat.

secretaris@hbc-fransebulldog.nl

___________________________________________________________

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 22-06-2019

Op 22 juni 2019 werd de jaarvergadering van de HBC gehouden in Heteren. Er waren 33 stemgerechtigden aanwezig. Na de opening van de vergadering werden zowel de notulen als de jaarverslagen met slechts een enkele opmerking goedgekeurd. De kascommissie presenteerde haar verslag en volgens haar advies verleenden de leden het bestuur decharge over het boekjaar 2018...

lees meer...

___________________________________________________________

UPDATE OVERLEG RASVERENIGINGEN KORTSNUITEN

Tijdens het overleg van afgelopen maandag 17 juni 2019 is met een aantal rasverenigingen gesproken over waar we nu staan met de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit en hoe wij de toekomst van de fokkerij voor deze rassen op een verantwoorde wijze kunnen continueren in Nederland. De overheid heeft duidelijke grenzen aangegeven voor de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit in Nederland.

lees verder op de website van...

___________________________________________________________

VERSLAG INFORMATIEAVOND FOKKEN MET GEZELSCHAPSDIEREN

 

lees HIER het volledige verslag...

___________________________________________________________

UITNODIGING VOOR BESTUREN DOOR DE RAAD VAN BEHEER

Op woensdagavond 5 juni organiseerde de Raad van Beheer een algemene informatieavond voor alle leden over de gevolgen van de wetgeving fokken met gezelschapsdieren, waarin specifiek aandacht was voor de kortsnuitige rassen. Een verslag van deze avond wordt op korte termijn door de Raad van Beheer verstuurt en zullen wij hier publiceren.

Op 17 juni a.s. heeft de Raad van Beheer een vervolgsessie gepland waarvoor de vertegenwoordigers van de rasverenigingen van de volgende rassen zijn uitgenodigd:

Franse Bulldog - Engelse Bulldog - Mopshond - Shih Tzu - Boston Terrier - Griffons Bruxellois, Belge en Petit Brabancon - Pekingees - Japanse Spaniel - King Charles Spaniel - Affenpincher

Titel van de uitnodiging: “Fokbegeleidingsplan kortsnuitige rassen”. Uiteraard zal de HBC - in samenwerking met de andere rasverenigingen - vertegenwoordigd zijn en haar standpunten op deze avond naar voren brengen. Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk daarna op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

wordt vervolgd

___________________________________________________________

STANDPUNT RAAD VAN BEHEER OMTRENT RAPPORT KORTSNUITIGEN

Op 18 maart 2019 verscheen het rapport ‘fokken met kortsnuitige honden’ dat in opdracht van het ministerie van LNV is gemaakt. Het rapport is in combinatie met de voortgangsrapportage Fairfok door de minister aan de Tweede kamer aangeboden.

Inhoud Rapport ‘fokken met kortsnuitige honden’

Het rapport ‘fokken met kortsnuitige honden’ bestaat uit drie delen: mogelijke gezondheidsrisico’s van kortsnuitige honden, een inventarisatie van bestaande meetmethoden en een voorstel (!) voor criteria handhaving van artikel 3.4 voor fokken met gezelschapsdieren.

lees meer...

___________________________________________________________

SITEBEHEER & ONTWERP door HMwebdesign

Copyright © {date}  - Hollandse Bulldoggen Club - All rights reserved

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Rust zacht je zal gemist worden.
Victor Alexander van Raamsdonk
De wereld is een prachtig mens armer.